„…valóban a táborokban íródott naplója – nem visszaemlékezés! – a mindennapi rutintörténések mellett (tisztálkodási nehézségek, munka, élelmezés, orvosi-egészségügyi problémák) olyan szokatlan dolgokba is beavat minket, mint hogy mivel tölti egy fogoly a szabadidejét (például tábori színházi előadások), mit főz elméletben, miről álmodik, és hogyan gondolja magát vissza a családjához, a civil életbe. Az ételért, cigarettáért cserélt apró lapocskákra vetett írásokból összerendezett kötet értékét növeli a rengeteg illusztráció (…), a szerző lányának (…) Apa nélkül címmel írt utószava, valamint számos páratlan forrásértékű névsor.

Farkas Anita írása
Demokrata, 2017. május 31.

Szoboszlay György naplójának kuriozitását az adja, hogy a táborokban keletkezett, vagyis nem az események utólagos összefoglalását adja. Az önéletrajzi emlékezet szándékolatlanul is torzító jellegéből szükségszerűen adódik, hogy a főhadnagy rövid írásai a lejegyzett események időbeli közelségéből fakadóan a Gulag-visszaemlékezések többségénél pontosabban tükrözik a szerző által megélt valóságot. Az igényesen megszerkesztett (…) kötet korántsem csak a kutatók érdeklődésére tarthat számot.

könyvismertető és interjú a mult-kor.hu portálon

A teljes cikk » 

„Érdekes, izgalmas, néhol szomorkás, másutt derűs olvasmány ez a napló. Bizonyos értelemben fontos is, sőt pótolhatatlan, mert például fogolynévsorokat közöl. Nem egyet, nem kettőt: sokat. De szó esik benne hadifogolyszínházról, hihetetlenül színes – máskor meg éppen nyomasztó – hadifogolyálmokról, fürdésről és a tisztálkodás igen rafinált módszereiről. Különösen érdekes, amikor a naplóíró éber révedéseit írja le, melyekben „hazaröpül” a családjához, a feleségéhez, akit Édeskének becéz, a gyerekeihez, a templomba vagy épp ünnepekre.”

Száraz Miklós György írása
Magyar Idők, 2017. március 18.