„Még álmomban sem sikerült legalább jóllakni”

Karanténhelyzetben sokat emlegetjük a "hadikonyhát", időnként azonban szembesülünk valóságos hadifogságban írt „menüsorokkal”. Szoboszlay György naplójának minden betűje a fogságban íródott, ezt csempészte haza. Hasonló, szovjet hadifogolytáborban született naplót a történészek nem ismernek. A följegyzett receptek a nehéz helyzetben sokszor kisegítették, az otthon ízei adtak neki és társainak erőt. Egy kórházban lévő társának például a vízzel készült eperhab leírását küldte – ajándékba.

...olykor felbukkan valami, ami szíven üt, és messze túlmutat önmagán. Receptek, amelyeket éhségtől és honvágytól gyötört, szabadságuktól megfosztott, rettegő emberek idéztek föl, jegyeztek le, hogy legalább az otthoni ízek emlékével életben tartsák magukat és egymást. Ha ezekbe beleolvas az ember, nem tud eléggé hálát adni a Jóistennek, hogy csak annyi baja van, amennyi van, pedig mostanában sokaknak akad bőven. (...)

Néhány évvel ezelőtt jelent meg Czingel Szilvia szerkesztésében egy nagyon megrendítő gyűjtemény – Szakácskönyv a túlélésért, Corvina Kiadó, 2013 –, amely a lichtenwörthi koncentrációs tábor női barakjában keletkezett 1944–45-ben, öt budapesti deportált közös ábrándozásai közepette. A 149 ételrecept valami elképesztő csoda folytán hazakerült, és 2007-ben kihullott egy Károly körúti konyha kövére. A könyvből és az öt „alkotótárs” élettörténetéből emlékezetes előadás is született a Gólem Színházban.

Gondolnánk, ilyen csoda egyszer esik meg a világtörténelemben, hogy rabok ócska papírra vetett macskakaparásai hosszú hónapokon vagy éveken át kikerülik a motozást, a tetvetlenítést, és szerzőjükkel, őrzőjükkel együtt nem tűnnek el végleg a föld színéről – de nem, ez a csoda a lichtenwörthi lengyel rabok egyikével is megesett. 2017-ben pedig Debrecenben jelent meg egy szovjet hadifogságból szerencsésen hazatért magyar katonatiszt, Szoboszlay György naplója, aki a napi események mellett följegyezte a társaitól gyűjtött recepteket, nem is keveset. (...)

Gyorsan haza! Szkoro damoj! – ezt a címet kapta a könyv, és aki végigolvassa, könnyen megérti, miért ez a jajszó járt szüntelenül a rabok fejében.

Saly Noémi írásának folytatása a Magyar Konyha 2020. decemberi számában olvasható